• 081320585836 / 0818629928 / 081220399505

To be a better me ... To be a better generation ... To live a meaningful life ...

Sekilas Training Tafakur

trainingteacher

Training Tafakur adalah program training motivasi dan spiritual yang berlandaskan pada konsep tafakur, yakni berfikir yang disertai dengan dzikir. Di dalam tafakur, kita berfikir tentang ayat-ayat Al Qur’an dan berfikir tentang ayat-ayat Alam Semesta; berfikir dalam menjalani kehidupan dunia yang sementara dan berfikir dalam mempersiapkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya.